MPB me deklaratë për Personat që shpërndajnë Lajme të rrejshme

Friday 16 April 29219 Shares

MPB me deklaratë për Personat që shpërndajnë Lajme të rrejshme

Ekskluzive: Do të dënohen me para ose me burg nga 1-Muaj për personat që bëjnë Lajme të rrejshme dhe Foto të montazhuara kinse janë në urdhërarrest ndërkombëtar Narko Boss-at nga Aksioni ,,Mali” Gërçec-Shkup.

– Ps: Çdo lajmë apo Foto Montazh do të merren parasysh nga organet e Ministris së punëve të mbrendshme dhe të njejtit do të denohen me Para ose me Burg nga 1-Muaj.

loading Biewty

Recommended

loading Biewty 3